Treści szkalujące Jana Pawła II zalewają YouTube ( Porucznik_Kabura )

Jakie to jest smutne, co Wy ludzie w sobie nosicie. Wszystko i wszystkich wyśmiewacie, nie znając żadnych granic i dajecie się omotać tej rewolucji kulturowej, która podkopuje zasady wiary. Lekcja od samego Himlera, który też nie cierpiał kościoła, bo widział w nim zagrożenie do utworzenia państwa totalitarnego. Jak to mówił: uderzajcie w kościół w kwestiach obyczajowych. Dla mnie JP2 był władcą dusz, królem narodu, którego nie mamy już od kilkunastu lat.