Tomasz Komenda żąda 18,8 mln zł za 18 lat niesłusznie spędzonych w więzieniu ( rybak_fischermann )

@franciszek-dabrowski: to co taki więzień ma z tych 3 tysięcy miesięcznie?Klawisza dyrektora zastępcę dyrektora rzecznika sekretarkę bo to chyba składnia tej kwoty?