Rozbój w sklepie Jerzego Zięby. Ktoś wypił sok z kiszonej kapusty, straty… ( kotelnica )

@spawngdapl: