Rewolucja podatkowa wciąż w grze. Premier chce zmieniać stawki VAT ( MoneyPL )

Lopodatkowac…!!!! Ludzi pracę zwierzęta … Maszyny co tam jeszcze… Pola lasy łąki stawy. Oraz najlepsze… Obrót pieniądza….ohhh jak dobrze.. ohhh. Cdn.