Projekt o świeckim państwie błyskawicznie odrzucony przez PiS. Bez głosowania. ( xandra )

@Pro_Test: ( ͡° ͜ʖ ͡°)