Piękne ławki nad Olzą nie wytrzymały dwóch dni. ( frow )

@Baziestook: idz sobie zwal typie, piekne grafiti to nie niszczenie obiektu.