Nowe dane GUS pogłębia się spadek urodzeń ( Lukardio )

@asurbanipal_: Ale oni żyli w innych czasach