Netflix: Polska wśród krajów rosnącego nacjonalizmu religijnego i przemocy ( Djangobango )

@Pannoramix: