Lech Wałęsa wyjaśnia tajemnice wszechświata. Dał wykład o kosmitach… [WIDEO] ( RETROWIRUS )

Ja tam na nikogo nie czekam. Według hipotezy rzadkiej Ziemi, która jest najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem braku obcych istot, jesteśmy sami we Wszechświecie. Hipoteza ta wyjaśnia też Paradoks Fermiego.

@Msky85: LOL. My jesteśmy dowodem na zaprzeczenie tych tez. Ziemia udowadnia, że jest życie w kosmosie, nasza wiara każe nam wierzyć, że Bóg żyje w kosmosie. Obserwacje tysięcy ludzi i od wieków te same relacje – wszystko potwierdza życie w kosmosie. W próżni kosmosu żyją bakterie i wirusy – to nie jest życie?!