Iranie drżyj. Pentagon pokazał bombowca B-2 zrzucającego „ojca wszystkich bomb” ( future21 )

@Brainondrugs: I niby tego dokonać będzie w stanie Iran?