Fort Trump odjeżdża. Amerykanie wycofują się z pomysłu ( biesy )

@Opipramoli_dihydrochloridum: Czyli rozumiem że to jest fake news wyborczej tak?