Debata: Jordan Peterson & Slavoj Žižek | Szczęście – jednostka a społeczeństwo ( wojna_idei )

@vlahbej: raczej wyraził swoją linię@Fruttidimare: chyba logopedy