AMA z Jackiem Sierpińskim, kandydatem do PE ( sierp )

@sierp: gratuluje jedna wypowiedź od razu skreśla
Nie będzie sukcesu w wyborach w takim razie