1/3 z nas uważa, że biciem wychowa dziecko. 60% nie widzi nic złego w klapsach ( poradnik_zdrowie )

@sfro: Przecież „przemoc” fizyczna to jest doraźne rozwiązanie jak gówniak za bardzo skacze.